PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF-

Profesionalizarea carierei didactice a constituit o temă de discuție permanentă în ultimii 20 de ani.În scopul coerentizării demersurilor, măsurilor și intervențiilor de sistem cu privire la competența didactică și la cariera didactică, acest proiect necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587, își propune prin elaborarea/revizuirea/dezvoltarea unor mecanisme, standarde, instrumente și proceduri, să cimenteze formarea și dezvoltarea competenței didactice necesare ocupării unei funcții didactice precum și elaborarea unui cadru instituțional fiabil de profesionalizare a carierei didactice, care să reglementeze, deopotrivă, debutul și evoluția în cariera didactică, în sistemul educațional preuniversitar.

Diagnoza sistemului educațional preuniversitar a relevat necesitatea restructurării cu celeritate a sistemului actual privind debutul și evoluția în cariera didactică, în scopul eficientizării și adecvării acestuia la specificul educației contemporane. Noul sistem, fundamentat pe profesionalizarea carierei didactice în învățământul preuniversitar, trebuie să reunească rutele de profesionalizare clasice – acces, evoluție în carieră și dezvoltare profesională - și pe acelea alternative, asigurând, totodată, pe baza standardelor de formare, recunoașterea și echivalarea rezultatelor formării, obținute de către cadrele didactice în contexte diferite, formale și nonformale, teoretice și practice.

Prin proiectul necompetitiv sistemic se are în vedere elaborarea și dezvoltarea unui cadru instituțional adecvat mecanismelor și standardelor actuale pentru formarea și dezvoltarea competenței didactice, în acord cu recomandările și liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, în domeniul carierei didactice/formării profesorilor.

Ministerul Educației a publicat Ordinul nr. 4223_6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023 și Ordinul nr_4224_6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

OME 4223/06.07.2022 Pilotare intervenții educaționale BPP-1

OME 4224/06.07.2022

Link-uri utile:
  • Beneficiar proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF: Ministerul Educațieihttps://www.edu.ro/PROF
  • Partener 1 - proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/"
  • Partener 14 - proiect Profesionalizarea carierei didactice – PROF: Casa Corpului Didactic Prahova https://ccdph.ro/wp/proiect-prof/
  • PROFESIONALIZAREA CARIEREI DIDACTICE - PROF-